Safhenegar
رادان ، راهکارهاي يکپارچه سازماني

شرايط اعطای نمايندگی

 شرایط اعطای نمایندگی

رادان پويا سامانه

شرکت رادان به عنوان ارانه کننده جامعترین مجموعه نرم افزاری در حوزه راهکارهای یکپارچه سازمانی در راستای گسترش شبکه فروش و پشتیبانی خود از افراد حقیقی و حقوقی علاقمند و مجرب دعوت بهمکاری می نماید. پیشاپیش ‏ ‏حضور گرم و با خیر و برکت شما را در خانواده بزرگ رادان ارج می نهیم.

تعاريف پایه

انواع روشهای همکاری عبارتند از :

 • عاملیت فروش و بازاریابی
 • نماینده رسمی
 • نماینده انحصاری

منظور از شرکت، شرکت رادان مي باشد.‏
منظور از نماينده، افراد حقیقی و حقوقی همکار در هریک از قالبهای همکاری میباشد

 

این شکل از همکاری ویژه افراد حقیقی و حقوقی است که در آن نماینده اقدام به فعالیتهای بازاریابی و نهایتاٌ معرفی مشتریان بالقوه به شرکت می نماید. پس از معرفی کلیه فعالیتهای فروش ، استقرار و پشتیبانی بعهده شرکت میباشد.

شرائط احراز :

 • حسن شهرت و اعتبار حرفه ای
 • برخورداری از تجربه و مهترتهای لازم در زمینه فروش و بازاریابی محصولات نرم افزاری
 • جدیت ، پیگیری و علاقمندی به حوزه فروش و بازاریابی

 تعهدات طرفین :

شرکت :

 • تامين کاتالوگ و بوشور و سایر اقلام بازاریابی
 • آموزش سیستمها به نماینده و کارکنان مرتبط جهت آشنایی و تسلط به محصولات رادان
 • ارائه محصولات رادان جهت استفاده نماینده
 • پرداخت وجوه مربوطه پس از عقد قرارداد و دریافت وجه از مشتری

نماینده :

 • رعایت سیاستهای کلی شرکت خصوصاٌ در زمینه قیمتها و استقرار سیستمها

 سایر نکات :

در صورت تداوم همکاری و جدیت نماینده امکان ارتقاء شکل همکاری در قالب نمایندگی رسمی وجود خواهد داشت.

 

این شکل از همکاری ویژه افراد حقوقی و شرکتهاست که در آن نماینده اقدام به فعالیتهای بازاریابی و نهایتاٌ معرفی مشتریان بالقوه به شرکت می نماید. پس از معرفی مشتری ،  عقد قرارداد فروش و پشتیبانی توسط شرکت و کلیه فعالیتهای آموزش و  استقرار توسط نماینده انجام میشود .

 شرائط احراز :

 • حسن شهرت و اعتبار حرفه ای
 • برخورداری از تجربه و مهترتهای لازم در زمینه فروش و بازاریابی محصولات نرم افزاری
 • دارا بودن نیروی انسانی مجرب و کارآزموده جهت آموزش و استقرار سیستمها
 • دارا بودن محیط مناسب و کافی جهت انجام امور کاری

 تعهدات طرفین :

شرکت :

 • تامين کاتالوگ و بوشور و سایر اقلام بازاریابی
 • تامين ۵۰% از هزينه هاي شرکت در نمايشگاه هاي محلي که فقط به منظور معرفي محصولات ‏شرکت باشد
 • آموزش سیستمها به نماینده و کارکنان مرتبط جهت آشنایی و تسلط به محصولات رادان
 • ارائه محصولات رادان جهت استفاده نماینده
 • معرفی نماینده در وب سایت رسمی شرکت
 • دعوت از نماینده جهت شرکت در نمایشگاهها و سایر همایشهای شرکت
 • پرداخت وجوه مربوطه پس از عقد قرارداد و دریافت وجه از مشتری

نماینده :

 • رعایت سیاستهای کلی شرکت خصوصاٌ در زمینه قیمتها و استقرار سیستمها
 • انجام فعالیتهای آموزش و استقرار مطابق با برنامه زمانبندی مصوب و با رعایت استانداردهای کاری شرکت
 • ارائه گزارش کتبی ماهانه از روند پیشرفت کارها

 سایر نکات :

در صورت تداوم همکاری و جدیت نماینده امکان ارتقاء شکل همکاری در قالب نمایندگی انحصاری وجود خواهد داشت.

 

این شکل از همکاری ویژه افراد حقوقی و شرکتهاست که در آن نماینده تحت نظارت و برند رادان میتواند بصورت مستقل  اقدام به عقد قرارداد فروش با مشتری نموده و کلیه فعالیتهای استقرار و  پشتیبانی نیز توسط نماینده انجام میشود .

 شرائط احراز :

 • حسن شهرت و اعتبار حرفه ای
 • برخورداری از تجربه و مهارتهای لازم در زمینه فروش و بازاریابی محصولات نرم افزاری
 • دارا بودن نیروی انسانی مجرب و کارآزموده جهت آموزش و استقرار سیستمها
 • دارا بودن محیط مناسب و کافی جهت انجام امور کاری
 • سپری کردن حداقل ۳ سال بعنوان نماینده رسمی

تعهدات طرفین :

شرکت :

 • آموزش سیستمها به نماینده و کارکنان مرتبط جهت آشنایی و تسلط به محصولات رادان
 • ارائه محصولات رادان جهت استفاده نماینده
 • معرفی نماینده در وب سایت رسمی شرکت
 • دعوت از نماینده جهت شرکت در نمایشگاهها و سایر همایشهای شرکت
 • اعطای امکان استفاده از  لوگوی شرکت به نماینده

نماینده :

 • رعایت سیاستهای کلی شرکت خصوصاٌ در زمینه قیمتها و استقرار سیستمها
 • انجام فعالیتهای فروش ، آموزش ، استقرار و پشتیبانی مطابق با سیاستهای کلی و  استانداردهای کاری شرکت
 • ارائه گزارش کتبی ماهانه از روند پیشرفت کارها
 • پرداخت وجوه مربوطه به شرکت پس از عقد قرارداد با مشتری

 


 

 

تجربیات موفق

نرم افزار مالی و حسابداری نرم افزار مدیریت تولید نرم افزار خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت انبار