Safhenegar
رادان ، راهکارهاي يکپارچه سازماني

فروشگاههاي زنجيره‌اي

 فروشگاههای زنجیره‌ای

فروش فروشگاهي

مدیریت فروشگاههای زنجیره ای بدلیل ضرورت اعمال کنترل مرکزی در عین توزیع جغرافیایی و استقلال نسبی شعب امری پیچیده بوده و نیازمند برخورداری از روشها و سیستمهای پیشرفته میباشد  . مواردی از قبیل :

 

   
 • شناسایی تامین کنندگان کالا
 • انتخاب کالا برای دوره های زمانی (فصول) مختلف و نیز بر مبنای نیاز شعب گوناگون
 • تعیین قیمت فروش کالا
 • مدیریت و نحوه گردش کالا از انبارها به سطح فروشگاهها
 • تعیین سیاستهای تخفیف و تشویق
 • مدیریت فروشندگان و کارکنان
 • مدیریت وجوه  و صندوقها
 • مدیریت ارنباط با مشتریان
 • انجام عملیات و صدور اسناد حسابداری انبار ، خرید و فروش


 

تنها بخشی از ارتباطات گسترده‌ای است که سیستم فروشگاههای زنجیره ای با سایر سیستمهای عملیاتی و مالی دارا میباشد.

تجربه موفقیت آمیز اداره فروشگاههای زنجیره ای مطرح خارجی و داخلی ، ظرف بیست سال گذشته نشان از برخورداری از سیستمهای نرم افزاری پیشرفته و یکپارچه در اداره مجموعه های فوق دارد.

 

شرکت رادان راهکار جامع نرم افزاری خود را با هدف برنامه ریزی ، کنترل و هدایت کلیه فرآیندها و عملیات کاری فروشگاههای زنجیره ای ارائه نموده است.

فروش فروشگاهي

 این راهکار کلیه مراحل کار از مراحل عملیات فروشگاهی ، ارتباط با مشتریان ، مدیریت خرید و انبارداری و زنجیره تأمین را تحت پوشش قرار میدهد. ضمن آنکه سیستمهای فوق با سیستمهای مالی  بصورت کاملاٌ پکپارچه در تعامل و ارتباط میباشد.

از فروشگاههای رنجیره ای میتوان به نمونه های زیر اشاره کرد:

 • فروشگاههای زنجیره ای پوشاک
 • هایپرمارکتها و سوپرمارکتهای زنجیره ای
 • فروشگاههای کالای خانه و آشپزخانه زنجیره ای
 • فروشگاههای زنجیره ای لوازم خانگی
 • فروشگاههای زنجیره ای صوتی تصویری  

 

 

تجربیات موفق

نرم افزار مالی و حسابداری نرم افزار مدیریت تولید نرم افزار خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت انبار