Safhenegar
رادان ، راهکارهاي يکپارچه سازماني

نرم افزار مدیریت داخلی انبار

مديريت داخلي انبار

نرم افزار مدیریت داخلی انبارمجموعه نرم افزار مدیریت داخلی انبار رادان چیزی شبیه به نرم افزار مدیریت انبار، بعنوان ابزاری کارآمد جهت مديريت و کنترل نحوه چيدمان و نگهداري كالاها در انبار ، ايجاد نظم در استقرار فيزيكي كالاها در انبار و همچنين برداشت كالا هنگام تحويل ، ممانعت از اعمال سليقه‌های شخصي و استفاده از روشهای مهندسی در استقرار فيزيكي كالاها در انبار ، اطلاع لحظه‌ای از آخرين محل يا محلهاي نگهداري كالاها و نیز ابزاری مكانيزه براي اجراي سيستمهاي FIFO, FEFO, LIFO در خدمت مدیران و مسؤلین محترم انبار و لجستیک شرکتها و مؤسسات  میباشد. 

 مزایای نرم افزار مدیریت داخلی انبار رادان:

   

کاهش هزينه های جابجايی کالاها در انبار ،

 پايش و كنترل موجودي براي كالاهاي داراي تاريخ انقضاي مصرف ،

 و استفاده بهينه از ظرفيتها و فضاهاي انبار

 برخی از مزیتهای استفاده از نرم افزار مدیریت داخلی انبار رادان میباشد.

 

مديريت داخلي انبار

 

نرم افزار مديريت داخلي انبار 

مديريت داخلي انبار

 

 

نرم افزار مديريت داخلي انبار

نمودار زیر گردش فرآیندهای اصلی مدیریت داخلی انبارها و نحوه ارتباط و تقدم و تأخر آنها  را با یکدیگر نشان میدهد :

مديريت داخلي انبار 


نرم افزار مدیریت داخلی انبار 

 

تجربیات موفق

نرم افزار مالی و حسابداری نرم افزار مدیریت تولید نرم افزار خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت انبار