Safhenegar
رادان ، راهکارهاي يکپارچه سازماني

تداركات داخل

تداركات داخل 

حتماٌ این سخن مدیران کاربلد و باتجربه را شنیده اید : "سود در خرید است" . این جمله کوتاه و ظاهراٌ ساده مفاهیم عمیق و در عین حال مدرنی را در خود جای داده است. اولین خشت در دیوار بلند و بالای بهای تمام شده را معمولاٌ فرآیند خرید میگذارد. درصد بالایی از سهم بهای تمام شده را مواد و قطعات مصرفی تشکیل میدهد و این فرصت مغتنی است که ما خود را از رقبای خود متمایز کنیم : خرید اقتصادی

 

   

معمولاٌ دست ما در خرید بمراتب بازتر از زمان فروش کالاست.  به همین خاطر سازمانهای موفق از جایگاه برتر خود بعنوان مشتری در زمان خرید استفاده میکنند. اما نکته مهم و کلیدی در اینجاست که خرید اقتصادی دیگر با مفهم سنتی خود یعنی خرید ارزان برابر نیست . امروزه خرید به موقع و متناسب با برنامه های تولید و مصرف و در اندازه ها و مقادیر اقتصادی و متناسب با نیازمندیهای واقعی ، در بسیاری مواقع از نرخ خرید کالا اهمیت بالاتری داشته و  رمز موفقیت سازمانها در کاهش بهای تمام شده ، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز و ایجاد ساختاری چابک و پویا میباشد.

 

 

تداركات داخل

 

 

تداركات داخل

همانگونه که در نمودار شماتیک بالا ملاحظه میفرمایید طراحی سیستمهای خرید رادان اعم از خرید داخل و نیز سفارشات خارج بگونه ای انجام گردیده است که ضمن یکپارچگی با سیستمهای بالادستی خود نظیر فروش ، انبار و تولید امکان برنامه ریزی کلیه فعالیتهای خرید از ابتدا تا انتهای کار بگونه ای ساده و راحت امکانپذیر میباشد.

 

نمودار زیر گردش فرآیندهای اصلی سیستم خرید داخل و نحوه ارتباط و تقدم و تأخر آنها  را با یکدیگر نشان میدهد :

تداركات داخل


 

 

تجربیات موفق

نرم افزار مالی و حسابداری نرم افزار مدیریت تولید نرم افزار خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت انبار