Regiran Safhenegar
رادان ، راهکارهاي يکپارچه سازماني

نرم افزار مدیریت انبار

مديريت انبار

 

 

   

 

نرم افزار مدیریت انبار: انبار قلب تپنده یک شرکت کالا محور است. حتی در بسیاری از شرکتهای خدماتی ، بازرگانی و مهندسی نیز انبار نقش تعیین کننده ای در ایجاد نظم و انظباط سازمانی بازی می کند . نقل قول معروفی است که میگوید " اگر قصد خرید شرکتی دارید و فرصت زیادی برای بازدید فیزیکی از آن مجموعه را ندارید حتماٌ سعی کنید انبار آنرا بازدید کنید."

 

 

مديريت انبار

 اهمیت نرم افزار مدیریت انبار

تمامی فعالیتها و فرآیندهای اصلی و حتی جانبی سازمان بگونه ای با سازمان انبار در ارتباط است. فروش ، تولید ، تدارک ، لجستیک و تأمین ، فعالیتهای جاری و عملیاتی کارکنان و بسیاری از موارد دیگر ، همگی در دامنه ارتباطات نزدیک با انبار قرار میگیرند. پس اگر سازمان پویا ، پیشرو و منظبط میخواهیم ، بدون شک نیاز به انباری منظم ، چابک و سازمان یافته خواهیم داشت. همانگونه که نرم افزار خدمات پس از فروش نیز اهمیت زیادی دارد.

 

سیستم مدیریت انبارهای رادان بعنوان یکی از سیستمهای مادر در مجموعه نرم افزارهای برنامه ریزی منابع سازمان رادان ایفای نقش می نماید. نرم افزار مدیریت داخلی انبار هم از این دست می باشد. بر این اساس در  طراحی سیستم فوق تمامی ارتباطات با سیستمهای عملیاتی خصوصاٌ فروش ، تولید و تأمین بخوبی مد نظر قرار گرفته و بصورت کامل پیاده سازی گردیده است . بگونه ای که مجموعه انبارهای سیستم رادان در یکپارچگی کامل با سیستمهای فوق قرار داشته و کلیه عملیات  مقداری کالا را مدیریت می نماید. در عین حال بر مبنای ساختار ماژولار سیستمهای رادان امکان استفاده مستقل نیز از سیستم مزبور برای سازمانها مقدور میباشد.

 

مديريت انبار 

 

همانگونه که در نمودار بالا مشاهده میگردد کلیه فعالیتهای مرتبط با نرم افزار مدیریت انبار شامل تحویل کالا ، دریافت کالا ، قیمت گذاری کالاها ، انبارگردانی و نیز ردیابی کالاها در سیستم رادان پیش بینی و پیاده سازی گردیده است.

 

 

اهم فرآیندهای فوق بصورت سلسله مراتبی و همراه با ارتباطات بین سیستمی را در نمودار ذیل مشاهده میفرمایید.

 

 

 مديريت انبار 


نرم افزار مدیریت انبار 

 

نرم افزار مالی و حسابداری نرم افزار مدیریت تولید نرم افزار خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت انبار