Safhenegar
رادان ، راهکارهاي يکپارچه سازماني

دريافت و پرداخت

دريافت و پرداخت 

مدیریت وجوه و منابع پولی یکی از مهمترین و در عین حال حساسترین اجزاء مدیریت منابع سازمان محسوب میگردد. اطمینان از صحت  اسناد ثبت شده ، سرعت عمل و بروز بودن عملیات و یکپارچه بودن با سایر سیستمهای عملیاتی خصوصاٌ سیستم فروش بعنوان اصلی ترین منبع درآمدهای شرکت و سیستم خرید بعنوان مهمترین مرکز مصرف وجوه از مهمترین  خواسته ها و اهداف مدیران مالی و ارشد سازمان میباشد.

   

   

امکان پیش بینی درست از درآمدهای آتی و تخصیص مناسب وجوه به درخواستهای متنوع مراکز هزینه و تأمین کنندگان نیز میتواند از قابلیتهای مهم یک سیستم کارآمد دریافت و پرداخت باشد.

 

خزانه داري

 

 

سیستم دریافت و پرداخت رادان امکان مدیریت بر کلیه فالیتهای مرتبط را بصورتی راحت و سریع امکانپذیر میسازد. شناسایی و تعریف بانکها و شعب مربوطه ، صندوقها و تنخواه گردانها و نیز انواع دسته چک و نیز برگه های سفته  در بخش اطلاعات پایه را فراهم میاورد  در عین حال کلیه عملیات دریافت ، پرداخت ، تغییر مدت ، تنخواه گردان و نیز مغایرت گیری حسابها بصورت کامل تحت پوشش این سیستم قرار خواهد داشت. نمودار زیر خلاصه این فعالیتها را بصورت ساده و شماتیک نشان میدهد.

 

دريافت و پرداخت 

اهم فرآیندهای فوق بصورت سلسله مراتبی و همراه با ارتباطات بین سیستمی را در نمودار ذیل مشاهده میفرمایید.

 

 خزانه داري


 

 

تجربیات موفق

نرم افزار مالی و حسابداری نرم افزار مدیریت تولید نرم افزار خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت انبار