Safhenegar
رادان ، راهکارهاي يکپارچه سازماني

مديريت ارتباط با مشتريان

مديريت ارتباط با مشتري CRM

 ارتباط با مشتریان اعم از مشتریان بالقوه که سازمان در حال مذاکرات تجاری با آنهاست و نیز مشتریان فعلی جهت اطلاع رسانی و نیز اخذ نقطه نظرات و سنجش رضایتمندی آنها یکی از ابزارهای بسیار مهم و حیاتی در چرخه فعالیت تجاری سازمانهاست. شاید به جرات بتوان گفت ادامه حیات هر شرکت در گروه تعریف درست این ارتباط میباشد.

 

   

با عنایت به موارد فوق الذکر مجموعه نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان رادان با هدف مدیریت و هدایت کلیه فعالیتهای مرتبط با این حوزه طراحی و پیاده سازی گردیده است. این نرم افزار ضمن برنامه ریزی و کنترل کلیه عملیات مربوط و مرتبط با مشتریان اعم از مشتریان بالقوه (در قالب برنامه‌ریزی و مدیریت فعالیتهای بازاریابی) و نیز مشتریان بالفعل (در قالب فعالیتهایی نظیراطلاع رسانی و ارسال پیامها در مناسبتها و زمانهای مشخص، انجام فعالیتهای نظرسنجی و نیز ثبت نقطه نظرات مشتریان) را نیز فراهم مینماید. علاوه بر امکانات فوق میتوان به برنامه ریزی کلیه فعالیتهای تبلیغاتی و روابط عمومی سازمان نیز اشاره نمود.

 

 

مديريت ارتباط با مشتري CRM

 

نکته حایز اهمیت و کلیدی در این مجموعه نرم افزار ، یکپارچگی با سایر نرم افزارهای رادان نظیر حسابداری ، فروش ، انبار و اتوماسیون اداری میباشد. این امر ضمن جلوگیری از دوباره کاری و انجام فعالیتها بصورت جزیره ای ، مدیریت ارتباط با مشتریان را قبل ، همزمان و بعد از پروسه فروش امکان‌پذیر میسازد. مطلب فوق حایز اهمیت فوق العاده ای میباشد . شرکتهای زیادی دیده میشوند که علیرغم صرف وقت و انرژی زیاد جهت راه اندازی سیستمهای CRM که بصورت جزیره ای و مستقل از سایر سیستمها راه اندازی میگردند عملاٌ نتیجه ملموسی از زحمات خود برداشت نمیکنند . در واقع در اینگونه سیستمها تمامی اطلاعات میبایست مستقل از داده های موجود ، بصورت تکراری در سیستم فوق وارد گردیده و این باعث دوباره کاری و عدم یکپارچگی داده ها میگردد. ضمن آنکه در صورت موفقیت در فعالیتهای بازاریابی و عقد قرارداد ، پیگیری و مدیریت ادامه فعالیتهای مرتبط با فروش نظیر دریافت وجوه ، برنامه ریزی تولید ، تحویل کالا و نیز خدمات پس از فروش امکانپذیر نخواهد بود .

نمودار زیر حوزه های تحت پوشش سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان رادان را بصورت شماتیک نشان میدهد.

 

 

 فرآیندهای زیر بصورت کامل تحت پوشش سیستم فوق قرار می گیرد :

  • مدیریت تبلیغات
  • مدیریت بازاریابی
  • مدیریت اطلاع رسانی
  • مدیریت نظرسنجی
  • روابط عمومی

مديريت ارتباط با مشتري CRM

 

 

نمودار زیر گردش فرآیندهای اصلی سیستم ارتباط با مشتریان و نحوه ارتباط و تقدم و تأخر آنها  را با یکدیگر نشان میدهد :

 مديريت ارتباط با مشتري CRM

 


 

 

تجربیات موفق

نرم افزار مالی و حسابداری نرم افزار مدیریت تولید نرم افزار خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت انبار