Safhenegar
رادان ، راهکارهاي يکپارچه سازماني

نرم افزار خدمات پس از فروش صنعتی

خدمات پس از فروش 

نرم افزار خدمات پس از فروش صنعتی: امروزه با گسترش بازار و افزایش چشمگیر رقابت، مفهوم خدمات پس از فروش اهمیت روزافزونی یافته ‌است.  در واقع یکی از شاخص‌های اصلی در انتخاب محصول و برندهای تجاری توسط مصرف کنندگان، کیفیت و دامنه ارائه خدمات پس از فروش می‌باشد. از دیگر سو در صورت وجود ساختاری منظم و سیستماتیک در حوزه خدمات پس از فروش بازخوردهای مصرف‌کنندگان می‌تواند در اصلاح خط مشی و روش‌های کاری عرضه‌کنندگان کالا و خدمات نقش تعیین کننده‌ای ایفا نماید.

 نرم افزار خدمات پس از فروش صنعتی رادان

   

سیستم نرم افزار خدمات پس از فروش صنعتی رادان  با رویکرد ارائه خدمات به شرکتهایی که محصولات سرمایه ای و با طول عمر بالا به مشتریان خود ارائه می نمایند طراحی و پیاده سازی گردیده است. در اینگونه موارد معمولاٌ طی یک قرارداد فروش که شرائط مختلفی از قبیل شرائط پرداخت، مدت تحویل، نحوه و مدت گارانتی و  غیره تعیین گردیده است محصولات به مشتری تحویل میگردد. معمولاٌ دز زمان تحویل شماره سریال کالا در اسناد تحویل ثبت گردیده و مبنایی برای ارائه خدمات پس از فروش خواهد بود. 

خدمات پس از فروش

 در واقع تفاوت اصلی مابین سیستم نرم افزار خدمات پس از فروش صنعتی و عمومی از همین نقطه آغاز میشود. در سیستم خدمات پس ازفروش صنعتی رادان با محصولی با مشتری مشخص و با شرائط از پیش تعریف شده مواجه هستیم در حالیکه در سیستم خدمات پس از فروش عمومی اطلاعات محصول تا حدی مشخص ولی مشتری و استفاده کننده آن تا زمان درخواست خدمات پس از فروش نامشخص میباشد.

 

نرم افزار خدمات پس از فروش

با عنایت به موارد فوق در طراحی سیستم خدمات پس از فروش صنعتی رادان ضمن رعایت یکپارچگی با سایر سیستمها کلیه عملیات و فعالیتهای خدمات پس از فروش لحاظ گردیده و پیاده سازی گردیده است . روال گردش کار سیستم خدمات پس از فروش را میتوان بصورت بسیار خلاصه و ساده در نمودار شماتیک زیر ملاحظه و در قالب توضیحات ذیل آن تشریح نمود :

 خدمات پس از فروش

  • ثبت مشخصات اصلی محصول ، اجزاء اصلی و خصوصاٌ شماره سریال در زمان تحویل به انبار محصول
  • تعیین شماره سریالهای محصولات تحویل شده به مشتریان در زمان صدور حواله خروجی انبار محصول
  • ثبت و پیگیری درخواست ارائه خدمات دریافتی از مشتریان
  • بازدید کارشناسان فنی از محل در صورت نیاز و تعیین تکلیف وضعیت گارانتی خدمات درخواستی
  • ارائه پیشنهاد قیمت و تنظیم قرارداد ارائه خدمات پس از فروش در صورت نیاز
  • صدور احکام کاری برای مجریان بر اساس درخواستهای دریافتی مشتریان و نیز انجام خدمات نصب و راه اندازی مطابق با تعهدات فروش
  • انجام خدمات توسط مجریان مطابق با احکام صادره
  • صدور فاکتور ارائه خدمات در صورت نیاز

در کنار موارد فوق کلیه اقدامات مورد نیاز نظیر دریافت وجوه ، درخواست و تحویل قطعات و مواد مصرفی و نیز ثبت عملیات حسابداری بصورتی کاملاٌ یکپارچه توسط زیرسیستمهای مربوطه مدیریت و انجام میگردد.

 

نرم افزار خدمات پس از فروش

نمودار زیر فرآیندهای اصلی سیستم نرم افزار خدمات پس از فروش صنعتی و ارتباطات سلسله مراتبی آنها را بصورت ساده و شماتیک نشان میدهد.

 

خدمات پس از فروش


نرم افزار خدمات پس از فروش 

 

تجربیات موفق

نرم افزار مالی و حسابداری نرم افزار مدیریت تولید نرم افزار خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت انبار