Safhenegar
رادان ، راهکارهاي يکپارچه سازماني

مزيت‌های كليدی بهاي تمام شده واقعي

مزیت‌های کلیدی سيستم بهای تمام شده واقعیبهاي تمام شده واقعي 

نظر به اهمیت مدیریت فروش رادان در فرآیند تجاری سازمانها در طراحی سیستم فروش رادان با بهره گیری از تجارب صاحبنظران فن و نیز دیدگاههای مشتریان محترم نکات کلیدی ویژه ای مد نظر قرار گرفته است. اهم این مزیتها عبارتند از :

   

   
  • يكپارچگي با سيستم‌هاي MRP ، انبار، حسابداري انبار، حقوق و دستمزد، دارايي ثابت و بودجه
  • پيش بيني بهاي تمام شده استاندارد كليه محصولات با سناريوهاي مختلف قابل تعريف توسط كاربر
  • ابزاري قدرتمند جهت تعيين بهاي فروش محصولات بر مبناي بهاي تمام شده
  • امكان اعمال تغييرات در مباني محاسبه بهاي تمام شده و مشاهده تأثير آنها در بهاي تمام شده محصولات
  • امكان محاسبه بهاي تمام شده محصولات پايه قبل از توليد آنها (جهت آناليز قيمت يا تهيه Business Plan)
  • سهولت و سرعت عمل در انجام محاسبات بهاي تمام شده
  • امكان محاسبه بهاي تمام شده واقعي در دوره هاي مختلف زماني قابل تعريف توسط كاربر

 

 

 

 


 

 

تجربیات موفق

نرم افزار مالی و حسابداری نرم افزار مدیریت تولید نرم افزار خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت انبار