Safhenegar
رادان ، راهکارهاي يکپارچه سازماني

مزيت‌های كليدی دارايي ثابت

مزیت‌های کلیدی سيستم دارايی ثابتدارايي ثابت 

 نظر به اهمیت سستم دارايي ثابت رادان در فرآیند تجاری سازمانها در طراحی سیستم فروش رادان با بهره گیری از تجارب صاحبنظران فن و نیز دیدگاههای مشتریان محترم نکات کلیدی ویژه ای مد نظر قرار گرفته است. اهم این مزیتها عبارتند از :

 

 

   
  • امكان صدور سند اتوماتيك براي كليه عمليات مرتبط با دارايي ثابت اعم از استهلاك، فروش دارايي و غيره
  • پشتيباني كليه روشهاي قانوني محاسبه استهلاك
  • امكان ثبت جمعي دارايي و صدور اتوماتيك پلاك شناسايي اموال
  • يكپارچگي با سيستم حسابداري بهاي تمام شده
  • سرعت و سهولت در ثبت اطلاعات پايه و انجام محاسبات 

 

 

 

 


 

 

تجربیات موفق

نرم افزار مالی و حسابداری نرم افزار مدیریت تولید نرم افزار خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت انبار