Safhenegar
رادان ، راهکارهاي يکپارچه سازماني

مزيت‌های كليدی انبار

مزیت‌های کلیدی سيستم مديريت انبارها

مديريت انبار

 نظر به اهمیت مدیریت انبار رادان در فرآیند تجاری سازمانها در طراحی سیستم مديريت زنجيره تامين رادان با بهره گیری از تجارب صاحبنظران فن و نیز دیدگاههای مشتریان محترم نکات کلیدی ویژه ای مد نظر قرار گرفته است. اهم این مزیتها عبارتند از : 

  

   
 • يكپارچگي در چرخه تأمين با سيستمهاي برنامه‌ريزي توليد (MRP) خريد و فروش
 • امكان دريافت اتوماتيك اسناد درخواست هاي كالا و درخواست خريد صادر شده توسط سيستم برنامه ريزي تولید
 • امكان دريافت اتوماتيك اسناد درخواست هاي كالای صادر شده توسط سيستم مدیریت فروش
 • کنترل مقادیر تحویل شده از سفارشات فروش تا سقف قرارداد و جلوگیری از تحویل کالاها یا مقادیر مازاد
 • امكان تعريف انواع اسناد انبار
 • تعيين روشهاي قيمت گذاري هر نوع سند توسط كاربر
 • امكان قيمت گذاري اسناد انبار به تفكيك انبار، طبقات كالا و در دوره هاي زماني مشخص
 • امكان رزرو كالا براي سفارشات يا پروژه هاي خاص
 • پشتيباني كامل از عمليات پايان دوره شامل عمليات انبارگرداني، بستن حسابها و انتقال موجودي
 • امكان رديابي و صدور تگ شناسايي (باركد) براي كالاهاي وارده و صادره از انبار اعم از مواد اوليه و محصولات نهايي (جهت پوشش دهي به الزامات سيستمهاي مديريت كيفيت ISO/TS )
 • صدور خودكار شماره سريال ساخت محصولات در زمان ورود به انبار محصول و ثبت اطلاعات خروج محصولات از انبار به تفكيك سريالهاي ساخت (جهت پوشش دهي به نيازهاي واحد خدمات پس از فروش و الزامات سيستمهاي مديريت كيفيت ISO/TS )

 

 

 

 

 


 

 

تجربیات موفق

نرم افزار مالی و حسابداری نرم افزار مدیریت تولید نرم افزار خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت انبار