Safhenegar
رادان ، راهکارهاي يکپارچه سازماني

فروش فروشگاهي

فروش فروشگاهي 

 امروزه بازار خرده فروشی (Retail Market) یکی از مهمترین نیروهای محرک اقتصادی در کشورهای پبشرفته میباشد. تقاضای مصرف کنندگان  عمدتاٌ از طریق این بازار تآمین میگردد. به همین خاطر موفقیت نهایی تولیدکنندگان به حضور موفق در بازار خرده فروشی ارتباط تنگاتنگی خواهد داشت.

 

   

اهمیت این بازار باعث گسترش شکل نوینی از فروشگاهها گردیده است . توسعه و رواج انواع روشهای مدرن و روزآمد در زمینه تأمین ، بسته بندی ، قیمت گذاری ، تخفیفات و تشویقات و نیز بهره گیری از شبکه تحویل و توزیع یکپارچه باعث رواج فروشگاههای زنجیره ای گردیده است . این نوع از فروشگاهها ظرف چندین دهه گذشته با ارائه موفقیت آمیز  خدمات نوین ، سهم قابل توجهی از بازار خرده فروشی را بخود اختصاص داده اند.

 

فروش فروشگاهي

سیستم جامع فروشگاهی رادان با توجه به موارد فوق الذکر طراحی و پیاده سازی گردیده است . در  طراحی سیستم مزبور تجارب موفق داخلی و خارجی در این صنعت مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

امکان رؤیت موجودی و گزارشات فروش کلیه فروشگاهها بصورت آنلاین و همزمان توسط دفتر مرکزی و فروشگاهها و پکپارچگی با سایر سیستمهای مجموعه نرم افزارهای سازمانی رادان شامل حوزه های مالی ، زنجیره تأمین ، مدیریت تولید ، منابع انسانی و پشتیبانی از سایر ویژگیهای کلیدی و منحصر بفرد سیستم جامع فروشگاهی رادان میباشد.

   

 برخی از امکانات اصلی این نرم افزار عبارتست از :

  • شناسلیی و مدیریت انواع مشتریان
  • تعریف و تشکیل باشگاه هواداران
  • تخفیفات دوره ای
  • تخفیفات تشویقی (Promotion)
  • عملیات خرید و قیمت گذاری فروش کالاها
  • ثبت فاکتورهای فروش و برگشت از فروش
  • مدیریت صندوقها و وجوه دریافتی توسط فروشندگان
  • عملیات بستن صندوق
  • صدور اسناد حسابداری بصورت اتوماتیک

فروش فروشگاهي

 

 

مودار زیر فرآیندهای اصلی سیستم جامع فروشگاهی و ارتباطات سلسله مراتبی آنها را بصورت ساده و شماتیک نشان میدهد.

 

فروش فروشگاهي

 

 


 

 

تجربیات موفق

نرم افزار مالی و حسابداری نرم افزار مدیریت تولید نرم افزار خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت انبار