رادان پويا سامانه

 

شرکت رادان به عنوان ارانه کننده جامعترین مجموعه نرم افزاری در حوزه راهکارهای یکپارچه سازمانی در راستای گسترش شبکه فروش و پشتیبانی خود از افراد حقیقی و حقوقی علاقمند و مجرب دعوت بهمکاری می نماید. پیشاپیش ‏ ‏حضور گرم و با خیر و برکت شما را در خانواده بزرگ رادان ارج می نهیم.

تعاريف پایه

انواع روشهای همکاری عبارتند از :

 • عاملیت فروش و بازاریابی
 • نماینده رسمی
 • نماینده انحصاری

منظور از شرکت، شرکت رادان مي باشد.‏
منظور از نماينده، افراد حقیقی و حقوقی همکار در هریک از قالبهای همکاری میباشد

 

این شکل از همکاری ویژه افراد حقیقی و حقوقی است که در آن نماینده اقدام به فعالیتهای بازاریابی و نهایتاٌ معرفی مشتریان بالقوه به شرکت می نماید. پس از معرفی کلیه فعالیتهای فروش ، استقرار و پشتیبانی بعهده شرکت میباشد.

شرائط احراز :

 • حسن شهرت و اعتبار حرفه ای
 • برخورداری از تجربه و مهترتهای لازم در زمینه فروش و بازاریابی محصولات نرم افزاری
 • جدیت ، پیگیری و علاقمندی به حوزه فروش و بازاریابی

 تعهدات طرفین :

شرکت :

 • تامين کاتالوگ و بوشور و سایر اقلام بازاریابی
 • آموزش سیستمها به نماینده و کارکنان مرتبط جهت آشنایی و تسلط به محصولات رادان
 • ارائه محصولات رادان جهت استفاده نماینده
 • پرداخت وجوه مربوطه پس از عقد قرارداد و دریافت وجه از مشتری

نماینده :

 • رعایت سیاستهای کلی شرکت خصوصاٌ در زمینه قیمتها و استقرار سیستمها

سایر نکات :

در صورت تداوم همکاری و جدیت نماینده امکان ارتقاء شکل همکاری در قالب نمایندگی رسمی وجود خواهد داشت.

 

این شکل از همکاری ویژه افراد حقوقی و شرکتهاست که در آن نماینده اقدام به فعالیتهای بازاریابی و نهایتاٌ معرفی مشتریان بالقوه به شرکت می نماید. پس از معرفی مشتری ،  عقد قرارداد فروش و پشتیبانی توسط شرکت و کلیه فعالیتهای آموزش و  استقرار توسط نماینده انجام میشود .

 شرائط احراز :

 • حسن شهرت و اعتبار حرفه ای
 • برخورداری از تجربه و مهترتهای لازم در زمینه فروش و بازاریابی محصولات نرم افزاری
 • دارا بودن نیروی انسانی مجرب و کارآزموده جهت آموزش و استقرار سیستمها
 • دارا بودن محیط مناسب و کافی جهت انجام امور کاری

 تعهدات طرفین :

شرکت :

 • تامين کاتالوگ و بوشور و سایر اقلام بازاریابی
 • تامين ۵۰% از هزينه هاي شرکت در نمايشگاه هاي محلي که فقط به منظور معرفي محصولات ‏شرکت باشد
 • آموزش سیستمها به نماینده و کارکنان مرتبط جهت آشنایی و تسلط به محصولات رادان
 • ارائه محصولات رادان جهت استفاده نماینده
 • معرفی نماینده در وب سایت رسمی شرکت
 • دعوت از نماینده جهت شرکت در نمایشگاهها و سایر همایشهای شرکت
 • پرداخت وجوه مربوطه پس از عقد قرارداد و دریافت وجه از مشتری

نماینده :

 • رعایت سیاستهای کلی شرکت خصوصاٌ در زمینه قیمتها و استقرار سیستمها
 • انجام فعالیتهای آموزش و استقرار مطابق با برنامه زمانبندی مصوب و با رعایت استانداردهای کاری شرکت
 • ارائه گزارش کتبی ماهانه از روند پیشرفت کارها

 سایر نکات :

در صورت تداوم همکاری و جدیت نماینده امکان ارتقاء شکل همکاری در قالب نمایندگی انحصاری وجود خواهد داشت.

 

این شکل از همکاری ویژه افراد حقوقی و شرکتهاست که در آن نماینده تحت نظارت و برند رادان میتواند بصورت مستقل  اقدام به عقد قرارداد فروش با مشتری نموده و کلیه فعالیتهای استقرار و  پشتیبانی نیز توسط نماینده انجام میشود .

 شرائط احراز :

 • حسن شهرت و اعتبار حرفه ای
 • برخورداری از تجربه و مهارتهای لازم در زمینه فروش و بازاریابی محصولات نرم افزاری
 • دارا بودن نیروی انسانی مجرب و کارآزموده جهت آموزش و استقرار سیستمها
 • دارا بودن محیط مناسب و کافی جهت انجام امور کاری
 • سپری کردن حداقل ۳ سال بعنوان نماینده رسمی

تعهدات طرفین :

شرکت :

 • آموزش سیستمها به نماینده و کارکنان مرتبط جهت آشنایی و تسلط به محصولات رادان
 • ارائه محصولات رادان جهت استفاده نماینده
 • معرفی نماینده در وب سایت رسمی شرکت
 • دعوت از نماینده جهت شرکت در نمایشگاهها و سایر همایشهای شرکت
 • اعطای امکان استفاده از  لوگوی شرکت به نماینده

نماینده :

 • رعایت سیاستهای کلی شرکت خصوصاٌ در زمینه قیمتها و استقرار سیستمها
 • انجام فعالیتهای فروش ، آموزش ، استقرار و پشتیبانی مطابق با سیاستهای کلی و  استانداردهای کاری شرکت
 • ارائه گزارش کتبی ماهانه از روند پیشرفت کارها
 • پرداخت وجوه مربوطه به شرکت پس از عقد قرارداد با مشتری

 


طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن