SCM Photo Selected 11

 

امروزه تامین بموقع و اقتصادی کالا بخش مهمی از موفقیت سارمانها را تشکیل میدهد . در عین حال بدلیل تخصصی شدن فرآیند لجستیک ، شرکتهای مهمی بصورت خاص عهده دار تامین و انبارش کالا گردیده اند . شرکت رادان با هدف ارائه نرم افزارهای تخصصی و مورد نیاز اقدام به طراحی و اراده راهکار شرکتهای لجستیک و انبارداری نموده است . این راهکار کلیه سیستمهای نرم افزاری اعم از مدیریت موجودیها، مدیریت فضای انیار ، ردیابی کالاها جهت رفع نیازمندیهایی نظیر مدیریت تاریخ انقضا و تاذیخ تولید کالا در کنار سیستمهای خرید ، فروش و مالی را تحت پوشش قرار داده است.

 

 

GEN 101

 

زیر سیستمهای راهکار شرکتهای لجستیک و انبارداری بشرح ذیل می باشد .

   

 

 

مدیریت انبارها

WMS R 1

 

دریافت و پرداخت

 

 

 

 

مدیریت فضای انبارها

 

 

 

حسابداری مالی

 

 

مدیریت فروش

 

 

 

مدیریت خرید 

  

 

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن